Operation Bahamas

Posted May 24, 2018 by ramberg
Categories: Uncategorized

Looking back at Chicago

Operation Bahamas — the best product launch ever

Bahamas, December 1995

Looking back at the past year and a half, we can be proud of the most ambitious and successful product launch in our industry. We have upgraded 60% of the installed base to either Chicago or NT (Win32) and updated 1 million copies in the Nordic area. We have generated more than 600 million SEK in retail/Select and maintained an over 90% Windows penetration (and 100% of them are Chicago or NT) on new machines.

Our OEM people managed to convert 100% of Windows licenses to Chicago within 60 days and all of them shipped pre-installed Chicago within 180 days after release. This meant that Nordic total installed base for Chicago hit one million in October-95, only 7 months after release. All major OEMs supported the Mobile campaign with aggressive notebook promotions along with our own marketing activities. This was possible because of the OEM pre-launch program that blocked out OS/2 and got the OEMs on our side before the launch.

80% of the Select and 70% of the MOLP account have upgraded to Chicago/NT. The key factor behind this success was a carefully planned and well-executed partner beta and Early Experience program that helped customer to overcome objections, build excitement and create a key influential and supporter community. All partner we have was trained, ready and motivated at launch.

We have converted 50% of the installed base of Desktop applications to Office 95. EMS and new Chicago technology helped us to take the leadership in Workgroup computing. On-line services, Internet, e-mail and At Work machines like faxes are all integrated into one world of Information Exchange.

All major local ISV has ported their application over to Win32 and targets the Windows NT platform for client server computing. A dozen ISV has developed customized LObjects for various vertical markets. WOSA, OLE 2. MFC and OCX controls are standard technology in almost all software design.

Despite the new technology, we have launched the best quality product ever, due to rigorous testing and efficient localization process. Callback rates are the lowest for any system product and 3rd party support is widely available within the MSN framework.

There is more. The idea of personal computing has expanded into new areas, some of them new, some of them emerging over the past years; Home, phone and office machine integration.

Home computing has taken off dramatically with the introduction of Chicago. Plug & Play, great support for multimedia in Chicago, great hardware, dazzling new titles and an excellent distribution system has put us on top in consumer sales in Europe.

We have entered into new exciting alliances, most notably with Ericsson. This project will bridge the gap between phone systems and personal computers. WinPad, TAPI, PC and PBX integration promise to make hundreds of thousands of office and field workers more productive and changed the way they work. Video conferencing, WinPads, and At Work equipment are common in every office.

Microsoft has proved to be the best partner in the way we have helped partners to be successful in their business. Solution Provider, MCP, Integration partners and Microsoft Shop are the most attractive commercial labels in the business. The ORG group focused on knowledge transfer to the market through our partners, while the EndUser group focused on channel campaigns and demand generation. We had the biggest product introduction show seen in the industry with all partners participating, well prepared from day 1.

Our CSS and awareness numbers are top in the industry, and our integrated marketing campaigns — TV, Billboards, Direct Marketing and thousand of partner ads/DM has left no stones unturned in our region.

Microsoft has earned an outstanding position the press and media and both out technical, marketing and business innovations attract great interest. We trained almost all major computer journalist in all four countries and gave seminars to business journalist in areas like home computing, the mobile worker, new technology, etc. Media sees Microsoft as the main source of knowledge in the information industry and view Chicago as the most exciting project in any business in the last years.

With the backup and planning from Corp, the way we trained our people, set up project group, gave out responsibilities and had much fun, there was no way we could go wrong. This past 18 months with Chicago was the most exciting part in our career for all of us.

How did we achieve this tremendous success? Let us look back and go through the major steps in the Chicago launch campaign and see how we made this possible.

Jan-Eric Ramberg

Försvunna svenska pass

Posted January 29, 2016 by ramberg
Categories: IT, Politik

På DIs framtidskonferens tog inrikesminister Anders Ygeman upp frågan om det stora antalet svenska pass som är på drift.

Totalt är 177 000 svenska pass ”försvunna”. Jag har trott att detta är ett svenskt fenomen, men siffrorna hos våra grannar är inte bättre:

Norge 140 000

Danmark 195 000

Tyskland 495 000

Ygeman sa att dagens passkontroller är alldeles för slapphänta och att ditt kreditkort för taxiresan kontrolleras mycket noggrannare.

Det nya förslaget är att man ska få ta ut maximalt tre pass under fem år till en allt högre kostnad. Behöver man fler får man ansöka om engångs-pass för en enskild resa.

Problemet med stulna men äkta pass måste lösas med biometrisk teknik och att detta kontrolleras vid Schengens yttre gränser. ”Greklands gräns är även Sveriges gräns”.

Avrättningarna i Saudiarabien

Posted January 3, 2016 by ramberg
Categories: Uncategorized

I Gulf News konstateras att avrättningarna är en stark signal mot terrorismen och att de flesta av de avrättade tillhörde Al-Qaeda. Man nämner också den avrättade Shia-muslimske ledaren och att protester brutit ut i Iran men även i Gulf-grannen Bahrein där Shia är i majoritet.

Saudiska talesmän citeras när de tackar för att Saudiarabien är välsignat med att inte ha några andra lagar än Koranen (Sharia) och dess tolkningar och berättelser (Sunna).

Branden i Dubai och lokal press

Posted January 1, 2016 by ramberg
Categories: Uncategorized

Vill man veta mer om branden i Dubai på nyårsafton är man inte så mycket hjälpt av den lokala pressen. I mitt semesterhusorgan Gulf News omnämndes det som en incident med fjorton lätt skadade men som inte stoppade fyrverkerierna vid Burj Khalifa. I den tryckta upplagan kunde jag inte finna något alls.

När jag talar med personal på hotellet ler de och säger att “they don’t do bad news”.

Gulf News speglar annars ganska väl hur befolkningen ser ut i Gulfstaterna. Förutom lokala nyheter finns det omfattande bevakning av Indien, Pakistan, Filippinerna och övriga Sydostasien. Tonen mot de styrande är tämligen underdånig men tämligen kritiskt mot upplevda problem i samhället. Tonen mot Daesh (ISIS) är oförsonlig och misstänksamheten mot Shiiter i allmänhet och Iran i synnerhet är stor.

Från Dubai

Posted December 30, 2015 by ramberg
Categories: Uncategorized

När man flyger in över Dubai och de angränsande emiraten tror man att man befinner sig ovanför Los Angeles. När man landat tror man att man hamnat i ett framtida Manhattan.

En Turning Torso-kopia försvinner bland en skog av högre skyskrapor. Bilarna ser samtliga ut att vara av årets modell.

Dubai är ett av sju de sju emirat som ingår i Förenade Arabemiraten (UAE) och styrs av ätten al-Makthoum. Sheikh Mohammed bin Rashid är vicepresident och premiärminister i UAE samt “ruler of Dubai”. Emiren av huvudstaden och emiratet Abu Dhabi, Sheikh Khalifa är också UAEs president. Naturligtvis är det engelsmännen som ligger bakom dagens gränser, området var brittiskt protektorat fram till 1971.

Landet är ingalunda en demokrati men jämfört med grannen Saudiarabien är det rena hippielägret. Opposition finns men svårt att få grepp på åtminstone genom den lokala pressen. Iran ligger bara tvärs över Persiska viken och är en gammal rival med vilken man ändå har täta och inte helt officiella handelsförbindelser.

Sänkta löner = fler jobb?

Posted December 23, 2015 by ramberg
Categories: Politik

Jag tror att nationalekonomen Tino Sanandaji har en poäng som vanligt. Så här skriver han på Facebook:

Antagligen skulle hela låglönesektorn successivt bli avtalslös, när företag med kostsamma kollektivavtal utkonkurreras av kollektivavtalslösa företag. Det handlar alltså om att avveckla en stor del av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Språnget är stort, vad blir konsekvensen?

Vad skulle lönen egentligen bli? Frågan är svår att svara på. Men man ska komma ihåg att det i flera år har funnits mycket kraftiga lönesubventioner för den som anställer nyanlända. Framgången har uteblivit – den sortens okvalificerade arbeten har redan bortrationaliserats i Sverige.

Att ett oändligt antal jobb är infrusna i höga löner som tinar fram allteftersom lönerna sänks är en för enkel bild. Naturligtvis har det en viss effekt, men sannolikt inte för att lösa de enorma utmaningar som vi nu står inför. Arbetsmarknaden fungerar inte så. Företagen kan inte absorbera hur mycket arbetskraft som helst. Lösning? I alla fall inte av politiker satta minimilöner.

Investeraravdrag – varför försämra?

Posted December 15, 2015 by ramberg
Categories: Finans, Politik

Investeraravdraget som infördes för några år sedan har varit en utmärkt stimulans för privatpersoner som vill satsa kapital i nystartade bolag. Avdrag får göras så att det är värt 15 procent av det investerade kapitalet med ett tak på maximal skattesänkning på 195 00 kronor. Då har man investerat 1 350 000 kr i det nya bolaget. Skulle man senare sälja med vinst får man återföra avdraget och således skatta även för detta. Inget att säga om. Om däremot bolaget går omkull eller harvar på är avdraget värdefullt för den som riskerar sina surt förvärvade slantar.

Men så entreprenöriellt ska vi inte ha det! Från och med 1 januari 2016 räknas inte avdrag om man investerar i ett befintligt bolag.

Företagarna beskriver det bäst på sin sajt:

Skärpta regler från 2016

Dessvärre skärps reglerna från 2016. För investeringar när bolaget startar går det fortfarande att få investeraravdrag. Men sedan är det stopp. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för små bolag att skaffa mer kapital för att kunna växa.

Om det är svårt för små bolag att få en initial investering så är det ofta ännu svårare att få en påföljande dito. När tiden gått fortare än man tänkt, kostnaderna blivit högre och inkomsterna sviker.

Det finns säkert någon tanke bakom, men den kan knappast vara god.