Var ökar befolkningen?

Posted November 29, 2022 by ramberg
Categories: Medborgarnas Gröngölingsbok

Kartan visar de 111 kommuner som ökat sin befolkning med mer än 10 % sedan år 2000. 78 kommuner ökar sin befolkning med mindre än 10 % och 101 kommuner minskar vilket redovisas i det föregående inlägget. Hela riket växte under samma period med 17,7% eller dryga 1,5 miljoner innevånare.

De 111 kommunerna har en sammanlagd befolkning på dryga 7,5 miljoner och har växt 25,8% motsvarande 1,5 miljoner innevånare.

I stort sett är det Skåne, Västkusten, kommuner belägna mellan Stockholm och Göteborg, östra Svealand, städer med universitet samt Åre som växer.

Källa: SCB Statistikdatabasen. Egna summeringar och visualiseringar.

 

Som västernorrlänning är det ett plågsamt faktum att detta ädla län är det enda som saknar en kommun som växer med mer än 10%.

Var minskar befolkningen?

Posted November 28, 2022 by ramberg
Categories: Medborgarnas Gröngölingsbok

Kartan visar befolkningsutvecklingen i Sveriges 290 kommuner mellan åren 2000 och 2021.

I totalt 101 kommuner, markerat med röda färger minskar befolkningen i varierande grad. Från Dalsland ända upp till Kiruna minskar befolkningen, med undantag för några gränskommuner till Norge samt Åre, Östersund och Krokom, alla i Jämtlands län. Området runt Vänern och Vättern, Bergslagen samt Östergötland och Småland är också röda.

De 101 kommunerna har tillsammans en befolkning på dryga miljonen och har tappat 5,5% sedan år 2000. Enbart Stockholms läns samtliga 26 kommuner kan ståta med en befolkningsökning. Ok, och Gotland som är både län och kommun.

Källa: SCB Statistikdatabasen. Egna summeringar och visualiseringar

.

Hur många små kommuner kan vi ha?

Posted November 18, 2022 by ramberg
Categories: Medborgarnas Gröngölingsbok

Tags: , , ,

Av Sveriges totalt 290 kommuner har 16 färre än 5 000 innevånare. Ytterligare 56 kommuner har en befolkning på mellan 5 000–10 000 innevånare.

Källa: SCB

De 72 minsta kommunerna har således 4,65% av befolkningen och mindre än 500 000 innevånare. Som framgår av tabellen är den genomsnittliga skattekraften per innevånare lägre och kommunalskatten högre (framför allt i gruppen under 5 000).

Generellt kan man säga att de minsta kommunerna har den högsta kommunalskatten samtidigt som man kämpar för att upprätthålla den kommunala servicen. Det är ofta svårt att rekrytera nyckelbefattningar inom vård och skola.

Som ni ser är de minsta (röda) kommunerna spridda i tre kluster – Norrlands inland, Tornedalen, samt de inre delarna av Mellansverige (som egentligen ligger i södra Sverige, men ni vet hur det är).

I de norra kommunerna är storleken, låg befolkningstäthet och de geografiska avstånden faktorer vid planering av samhällsservice.

(Data från SCB, analys och visualiseringar gjorda med  Power BI av mig)

Finns det folk nog i Norrland?

Posted November 17, 2022 by ramberg
Categories: Medborgarnas Gröngölingsbok

Tags: , ,

Vi läser om och gläds åt de tusentals nya arbetstillfällen som kommer att skapas i norra Sverige. Nysatsningar på stål- och batteriproduktion samt kringtjänster kan göra Norrland till landets tillväxtmotor.

Samtidigt varnas det för arbetskraftsbrist och att vare sig befintlig befolkning eller inflyttning kommer att räcka. Tittar vi på SCBs befolkningsframskrivning ser vi direkt att så är fallet. Befolkningsframskrivning är en beräkning av folkmängden om utvecklingen fortsätter som den hittills har varit. Det finns inga antaganden om bostadsbyggande, industrietableringar eller industrinedläggningar.

I kartan nedan ser vi att de flesta kommuner i norr beräknas förlora befolkning fram till år 2030. Enbart Umeå (grön) med kringkommunerna Bjurholm, Vännäs och Robertsfors (gula) samt Luleå i norr (gul) ökar. Inga kommuner ökar “ljusgrönt” eller “mörkgrönt”.

(Uppdatering: ska man skriva om övre Norrland ska man visa en bild på just denna ädla landsdel. Så var det gjort)

Statistiken kommer från SCB, rapporten skapad i Power BI

Källa. SCB Statistikdatabasen

Operation Bahamas

Posted May 24, 2018 by ramberg
Categories: Uncategorized

Looking back at Chicago

Operation Bahamas — the best product launch ever

Bahamas, December 1995

Looking back at the past year and a half, we can be proud of the most ambitious and successful product launch in our industry. We have upgraded 60% of the installed base to either Chicago or NT (Win32) and updated 1 million copies in the Nordic area. We have generated more than 600 million SEK in retail/Select and maintained an over 90% Windows penetration (and 100% of them are Chicago or NT) on new machines.

Our OEM people managed to convert 100% of Windows licenses to Chicago within 60 days and all of them shipped pre-installed Chicago within 180 days after release. This meant that Nordic total installed base for Chicago hit one million in October-95, only 7 months after release. All major OEMs supported the Mobile campaign with aggressive notebook promotions along with our own marketing activities. This was possible because of the OEM pre-launch program that blocked out OS/2 and got the OEMs on our side before the launch.

80% of the Select and 70% of the MOLP account have upgraded to Chicago/NT. The key factor behind this success was a carefully planned and well-executed partner beta and Early Experience program that helped customer to overcome objections, build excitement and create a key influential and supporter community. All partner we have was trained, ready and motivated at launch.

We have converted 50% of the installed base of Desktop applications to Office 95. EMS and new Chicago technology helped us to take the leadership in Workgroup computing. On-line services, Internet, e-mail and At Work machines like faxes are all integrated into one world of Information Exchange.

All major local ISV has ported their application over to Win32 and targets the Windows NT platform for client server computing. A dozen ISV has developed customized LObjects for various vertical markets. WOSA, OLE 2. MFC and OCX controls are standard technology in almost all software design.

Despite the new technology, we have launched the best quality product ever, due to rigorous testing and efficient localization process. Callback rates are the lowest for any system product and 3rd party support is widely available within the MSN framework.

There is more. The idea of personal computing has expanded into new areas, some of them new, some of them emerging over the past years; Home, phone and office machine integration.

Home computing has taken off dramatically with the introduction of Chicago. Plug & Play, great support for multimedia in Chicago, great hardware, dazzling new titles and an excellent distribution system has put us on top in consumer sales in Europe.

We have entered into new exciting alliances, most notably with Ericsson. This project will bridge the gap between phone systems and personal computers. WinPad, TAPI, PC and PBX integration promise to make hundreds of thousands of office and field workers more productive and changed the way they work. Video conferencing, WinPads, and At Work equipment are common in every office.

Microsoft has proved to be the best partner in the way we have helped partners to be successful in their business. Solution Provider, MCP, Integration partners and Microsoft Shop are the most attractive commercial labels in the business. The ORG group focused on knowledge transfer to the market through our partners, while the EndUser group focused on channel campaigns and demand generation. We had the biggest product introduction show seen in the industry with all partners participating, well prepared from day 1.

Our CSS and awareness numbers are top in the industry, and our integrated marketing campaigns — TV, Billboards, Direct Marketing and thousand of partner ads/DM has left no stones unturned in our region.

Microsoft has earned an outstanding position the press and media and both out technical, marketing and business innovations attract great interest. We trained almost all major computer journalist in all four countries and gave seminars to business journalist in areas like home computing, the mobile worker, new technology, etc. Media sees Microsoft as the main source of knowledge in the information industry and view Chicago as the most exciting project in any business in the last years.

With the backup and planning from Corp, the way we trained our people, set up project group, gave out responsibilities and had much fun, there was no way we could go wrong. This past 18 months with Chicago was the most exciting part in our career for all of us.

How did we achieve this tremendous success? Let us look back and go through the major steps in the Chicago launch campaign and see how we made this possible.

Jan-Eric Ramberg

Försvunna svenska pass

Posted January 29, 2016 by ramberg
Categories: IT, Politik

På DIs framtidskonferens tog inrikesminister Anders Ygeman upp frågan om det stora antalet svenska pass som är på drift.

Totalt är 177 000 svenska pass ”försvunna”. Jag har trott att detta är ett svenskt fenomen, men siffrorna hos våra grannar är inte bättre:

Norge 140 000

Danmark 195 000

Tyskland 495 000

Ygeman sa att dagens passkontroller är alldeles för slapphänta och att ditt kreditkort för taxiresan kontrolleras mycket noggrannare.

Det nya förslaget är att man ska få ta ut maximalt tre pass under fem år till en allt högre kostnad. Behöver man fler får man ansöka om engångs-pass för en enskild resa.

Problemet med stulna men äkta pass måste lösas med biometrisk teknik och att detta kontrolleras vid Schengens yttre gränser. ”Greklands gräns är även Sveriges gräns”.

Avrättningarna i Saudiarabien

Posted January 3, 2016 by ramberg
Categories: Uncategorized

I Gulf News konstateras att avrättningarna är en stark signal mot terrorismen och att de flesta av de avrättade tillhörde Al-Qaeda. Man nämner också den avrättade Shia-muslimske ledaren och att protester brutit ut i Iran men även i Gulf-grannen Bahrein där Shia är i majoritet.

Saudiska talesmän citeras när de tackar för att Saudiarabien är välsignat med att inte ha några andra lagar än Koranen (Sharia) och dess tolkningar och berättelser (Sunna).

Branden i Dubai och lokal press

Posted January 1, 2016 by ramberg
Categories: Uncategorized

Vill man veta mer om branden i Dubai på nyårsafton är man inte så mycket hjälpt av den lokala pressen. I mitt semesterhusorgan Gulf News omnämndes det som en incident med fjorton lätt skadade men som inte stoppade fyrverkerierna vid Burj Khalifa. I den tryckta upplagan kunde jag inte finna något alls.

När jag talar med personal på hotellet ler de och säger att “they don’t do bad news”.

Gulf News speglar annars ganska väl hur befolkningen ser ut i Gulfstaterna. Förutom lokala nyheter finns det omfattande bevakning av Indien, Pakistan, Filippinerna och övriga Sydostasien. Tonen mot de styrande är tämligen underdånig men tämligen kritiskt mot upplevda problem i samhället. Tonen mot Daesh (ISIS) är oförsonlig och misstänksamheten mot Shiiter i allmänhet och Iran i synnerhet är stor.

Från Dubai

Posted December 30, 2015 by ramberg
Categories: Uncategorized

När man flyger in över Dubai och de angränsande emiraten tror man att man befinner sig ovanför Los Angeles. När man landat tror man att man hamnat i ett framtida Manhattan.

En Turning Torso-kopia försvinner bland en skog av högre skyskrapor. Bilarna ser samtliga ut att vara av årets modell.

Dubai är ett av sju de sju emirat som ingår i Förenade Arabemiraten (UAE) och styrs av ätten al-Makthoum. Sheikh Mohammed bin Rashid är vicepresident och premiärminister i UAE samt “ruler of Dubai”. Emiren av huvudstaden och emiratet Abu Dhabi, Sheikh Khalifa är också UAEs president. Naturligtvis är det engelsmännen som ligger bakom dagens gränser, området var brittiskt protektorat fram till 1971.

Landet är ingalunda en demokrati men jämfört med grannen Saudiarabien är det rena hippielägret. Opposition finns men svårt att få grepp på åtminstone genom den lokala pressen. Iran ligger bara tvärs över Persiska viken och är en gammal rival med vilken man ändå har täta och inte helt officiella handelsförbindelser.

Sänkta löner = fler jobb?

Posted December 23, 2015 by ramberg
Categories: Politik

Jag tror att nationalekonomen Tino Sanandaji har en poäng som vanligt. Så här skriver han på Facebook:

Antagligen skulle hela låglönesektorn successivt bli avtalslös, när företag med kostsamma kollektivavtal utkonkurreras av kollektivavtalslösa företag. Det handlar alltså om att avveckla en stor del av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Språnget är stort, vad blir konsekvensen?

Vad skulle lönen egentligen bli? Frågan är svår att svara på. Men man ska komma ihåg att det i flera år har funnits mycket kraftiga lönesubventioner för den som anställer nyanlända. Framgången har uteblivit – den sortens okvalificerade arbeten har redan bortrationaliserats i Sverige.

Att ett oändligt antal jobb är infrusna i höga löner som tinar fram allteftersom lönerna sänks är en för enkel bild. Naturligtvis har det en viss effekt, men sannolikt inte för att lösa de enorma utmaningar som vi nu står inför. Arbetsmarknaden fungerar inte så. Företagen kan inte absorbera hur mycket arbetskraft som helst. Lösning? I alla fall inte av politiker satta minimilöner.

Investeraravdrag – varför försämra?

Posted December 15, 2015 by ramberg
Categories: Finans, Politik

Investeraravdraget som infördes för några år sedan har varit en utmärkt stimulans för privatpersoner som vill satsa kapital i nystartade bolag. Avdrag får göras så att det är värt 15 procent av det investerade kapitalet med ett tak på maximal skattesänkning på 195 00 kronor. Då har man investerat 1 350 000 kr i det nya bolaget. Skulle man senare sälja med vinst får man återföra avdraget och således skatta även för detta. Inget att säga om. Om däremot bolaget går omkull eller harvar på är avdraget värdefullt för den som riskerar sina surt förvärvade slantar.

Men så entreprenöriellt ska vi inte ha det! Från och med 1 januari 2016 räknas inte avdrag om man investerar i ett befintligt bolag.

Företagarna beskriver det bäst på sin sajt:

Skärpta regler från 2016

Dessvärre skärps reglerna från 2016. För investeringar när bolaget startar går det fortfarande att få investeraravdrag. Men sedan är det stopp. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för små bolag att skaffa mer kapital för att kunna växa.

Om det är svårt för små bolag att få en initial investering så är det ofta ännu svårare att få en påföljande dito. När tiden gått fortare än man tänkt, kostnaderna blivit högre och inkomsterna sviker.

Det finns säkert någon tanke bakom, men den kan knappast vara god.

Den nya ekonomin – Malmö-style

Posted July 27, 2015 by ramberg
Categories: Politik

Utsökt kebab för 50 kr inklusive läsk. Middag för två familjer med totalt 8 personer för bara 415 kronor. En klippning för 50 kr. Detta är inte en prisspaning från ett avlägset charter-resmål utan konkret konsumtion (kebaben alltså) under ett tvådagarsbesök i Malmö.

Jag diskuterar detta med min vän som påpekar att det är en parallell ekonomi som inte bara genar i moms- och skattehänseende, utan ett mygel som sträcker sig över hela näringskedjan, från grossist till detaljist. Du kan inte sälja samma kebab för 85 kronor i haket bredvid eller barbera lagligt för 300 kronor när alternativen är så mycket billigare.

Trots det låga priset på restaurangen är den nästan tom trots att det är lunchtid. Ska man säga något positivt så har man anpassat priserna till den mycket svaga köpkraft som verkar råda på många håll i staden.

Naturligtvis är det ett stort problem om stora delar av samhället ”går ur momsen” och skapar en ekonomisk undantagszon där inga ärliga aktörer kan konkurrera. Det leder till en kraftfull negativ spiral där ljusskygga verksamheter sugs in och seriösa stöts ut.

Priser är en informationsbärare, en indikator på värde och skickar signaler mellan köpare och säljare. Denna information är oroväckande.

Går det dåligt för Sverige?

Posted April 22, 2015 by ramberg
Categories: Finans, Politik

I alla fall inte så bra som vi vill tro. Här är utvecklingen av BNP per capita sedan år 2000 i fasta priser

Källa: SCB

Med andra ord står vi på samma nivå som år 2007.

Nationalekonomen Tino Sanandaji fortsätter att misshandla myter.

http://www.tino.us/2015/04/det-gar-inte-bra-for-sverige/

Hur ska styrelsen se ut?

Posted April 17, 2015 by ramberg
Categories: Finans, IT

Styrelsens sammansättning är en alltid aktuell och återkommande fråga. I stora börsbolag, som exempelvis våra svenska klenoder, verkar styrelsen fungera som ett parlament där olika intressegrupper ska representeras utifrån sina aktieinnehav.

I kvoteringsdebatten framförs ”mångfald” som en önskvärt mål, utan att överanalysera av vad som menas med just detta.

Silicon Valley-profilen och Apple-veteranen Guy Kawasaki slå som vanligt huvudet på spiken med detta blogg-inlägg. Kundexperten, ”Geeken”, Mamman/Pappan, Sanningsägaren och Kontaktnäts-fantomen är roller som i alla fall en teknik-startup behöver.

Just Sanningsägaren skulle även större företag ha nytta av, kan man drista sig till att gissa.

Excel fyller 30 i år – blir det kalas?

Posted February 27, 2015 by ramberg
Categories: IT, Microsoft

Mitt och många andras favoritprogram Microsoft Excel fyller 30 år i år. Produkten är årsbarn med Windows som kom i sin första och helt oanvändbara version ungefär samtidigt. Excel kunde både gå och springa vid födseln medan Windows knappt var krypfärdigt.

Vi får hoppas att Microsoft uppmärksammar sin bästa produkt någonsin.

Här är en text som jag skrev i Computer Sweden till födelsedagsbarnets 25-årsdag.

Microsoft Excel fyller 25 år i år. Få IT-produkter har haft ett sådant inflytande och grepp på sin marknad. Det finns knappast någon siffra inom något företag, myndighet eller akademi som inte tagit vägen via Excel. Små hushållsbudgetar, avancerade kalkyler och statsbudgetar har masserats i världens vanligaste rutnät. Jag slår vad om att Excel är även världens mest använda databas, listhanterare och faktureringsprogram.

Få användare har något ont ord att säga om Excel, vilket knappast gäller för de övriga Office-syskonen. Kalkylprogram är nästan trolleri; siffror och diagram kommer fram som genom trollslag medan ord och texter måste värkas fram bokstav för bokstav.

Mitt personliga förhållande till Excel är speciellt. Jag jobbade på Microsoft i Seattle och ansvarade för den första svenska versionen som enbart kördes på Macintosh. Microsoft hade en full uppsättning program till Macen och Apple var vår chans etablera oss på kalkyl och ordbehandling.

Många vet inte detta, men i mitten på 80-talet var stora delar av Microsoft helt Mac-ifierade och det stod en Mac på nästan varje skrivbord. PCn användes för att läsa mail och det dröjde till Windows 3.0 i början på 90-talet innan PCn blev dominerande internt.

Lotus 1-2-3 hade en till synes ointaglig position och Microsoft var ohjälpligt efter med Multiplan. Bill Gates ville bygga världens bästa kalkylprogram och Macen gav möjligheter som PCn inte hade en chans att matcha. Microsoft kärlek till Macen var ganska svalt bevarad från Apple, som ställde sig bakom Lotus storsatsning på Macen, Lotus Jazz.

På våren 1985 fick jag se den första betan av en produkt som det talades ganska tyst om. Vi insåg ganska snabbt att Excel var något speciellt. Några funktioner fångade mig direkt. Detta var första gången jag såg funktionen Print Preview. Det var en himmelsk upplevelse att kunna se utskriften på skärmen innan den skickades ut till skrivaren. Ryktet sade att funktionen tillkommit när en bekväm programmerare inte orkade vandra ner i korridoren där skrivaren stod.

En dag hälsade jag på en av mina fotbollskompisar som var en av stjärnprogrammerarna på Excel. Han berättade att de tidigare under dagen lyckats visa de första cellerna i en Windows-version av Excel. Detta var på Windows 1s tid. – Vad ska vi med en Windows-version till, undrade jag, det går ju knappt att använda.

När vi lanserade Excel i Norden var det först Macen som gällde. Windows Excel kom 1987 och led av svårt av den tidens hårdvara. I den första paketen tvingades vi skicka med en runtime-vesion av Windows 2.0 som inte hunnit ut på marknaden som full produkt. Folk har nog glömt att det var Excel, och senare Word som drev på spridningen av Windows och inte tvärtom.

Att vara produktchef för Excel i slutet på 80-talet var nog ett av världens tacksammaste jobb. Man blev hjälteförklarad efter varje demo och det var ett nöje att slåss med Lotus 1-2-3s trista DOS-gränssnitt.

Excel har varit Microsofts mest välskötta produkt genom alla tider. Vi hade lite förseningar med Excel version 3 i början på 90-talet, men efter detta har nya versioner levererats med precision.

Hur ser framtiden ut för Excel? Det verkar som om kommande version kommer att ta nappatag med fristående Business Intelligence-program samtidigt som den kommer att finnas i webb-version.

Jag vågar gissa att tyngre kalkylblad är bland de applikationer som sist försvinner upp i molnet. Ordbehandling kan göra det redan idag. Så när världen gått under och allt flyttat upp i molnet så sitter jag där i rykande ruiner och kör min kära Excel.

Nästa version av Office – håller tummar och andan

Posted February 5, 2015 by ramberg
Categories: IT, Microsoft

Nyheter om Windows 10 finns överallt och nu böjar även de första glimtarna av nya Office att passera även framför den ouppmärksammes ögon.

Denna YouTube-snutt visar Excel, Word och PowerPoint med touch-gränssnittet. Snyggt och i tiden. Men men…

Glöm inte att Office-apparna används till övervägande del av strävsamma kontorsarbetare i Jämmerdalen som kämpar med budgetfiler, dokument och själlösa presentationer. Mus, tangentbord och stor skärm sittandes på den ädla kroppsdelen. För min del är jag mindre intresserad av touch. Ge mig bättre integrerade BI-funktioner, enklare listhantering där man begriper sig på numreringen, och sist men inte minst: bort med denna förhatliga ruta när man vill ändra språk:

Windows 30 år – några minnen

Posted January 21, 2015 by ramberg
Categories: IT, Microsoft

Microsoft Windows fyller 30 å i år. Computer Sweden har en liten kavalkad över de olika versionerna som kommit genom åren.

Här är en artikel jag skrev för Computer Sweden inför 25-årsjubiléet: Sista stycket gäller i än högre grad idag.

I år fyller Windows 95 15-år, men äkta, ärrade Windows-veteraner firar istället 25-årsjubiléet för Windows 1.0.

1985 arbetade jag på Microsoft i Seattle. Min uppgift var att översätta de första Microsoft-produkterna till svenska så jag var nog den förste svensk som såg och använde Windows. Jag hade just slutfört arbetet med Excel 1.0 för Macintosh då min chef, via email, gav ordern ”din nästa uppgift blir Windows”. Att gå från Mac till en PC kändes som en straffkommendering och Windows 1.0 på en 8086-processor och två 5.25 floppy-diskar gav långsamheten ett ansikte.

Windows hade annonserats redan några år tidigare men lanserades först i november 1985 till ett milt uttryckt ljummet mottagande. Föga kunde vi ana att denna produkt skulle genera över hundra miljarder dollar i vinst och i princip bli ryggraden i IT-världen.

Windows 286 och 386 var ett steg framåt och det var nu som Windows-applikationerna började komma. Bill Gates bönade och bad både Lotus och WordPerfect om Windows-versioner eftersom han var övertygad om att båda marknadsledarna behövdes för att produkten skulle få fäste på marknaden.

Hoppet stod till OS/2 och samarbetspakten med IBM. Samarbetet gick dock trögt och Microsoft-utvecklarna klagade över att IBM bestod av ”masses of asses”.

Vi slet hårt för att förklara att både Windows och OS/2 var viktiga för framtiden. Vi visade komplexa bilder som visade Windows ”low end”, och OS/2 för ”high end” och vi hade avancerade verktyg för att flytta Windows-applikationer till OS/2. Det förmodade värstingsystemet saknade konstant drivrutiner för kringutrustning så den tyske säljchefen kom på ett enklare förslag till positionering: “Vill du printa, använd Windows”.

Att demonstrera produkterna på denna tid var en utmaning och vissa demos var mer utmanande än andra. I samband med att Bill Gates besökte Köpenhamn utsågs jag till hans frivillige demoassistent. Vi skulle visa Windows Excel och OS/2 Presentation Manager inför gräddan av danskt näringsliv. Gates talade, jag knappade. Vi repade sent in på natten före D-dagen. Tekniken strulade och Gates drog en monolog om brister i DOS och Windows som jag hade kunnat sälja för dyra pengar till pressen. Demon gick dock bra, förutom att OS/2 behagade gå över i svart-vitt mitt under demon. ”Vart tog färgen vägen” understod sig han att fråga MIG.

Det uppstod en sorts dolkstötslegend hos IBM om att Microsoft i lönndom gynnade Windows 3 på OS/2s bekostnad. Men Microsoft hade avsevärt större resurser avsatta till OS/2, och bara några månader innan skilsmässan från IBM satt vi på säljkonferens och fick hör att ”den som inte säljer OS/2 är ingen riktig Microsoft-säljare”.

Vi talade ofta om det goda som skulle komma i framtiden eftersom det befintliga sällan höll måttet. Fick vi bara mer minne, mer multitasking och mera bandbredd skulle undrens tid infinna sig.

Windows 3 gav oss ett självförtroende som vi inte hade med vare sig tidigare versioner eller med OS/2. Framförallt Excel gick i bräschen och hela 90-talet kändes som ett enda långt segertåg. När vi stod på Globen och demade Windows 95 minns jag att jag tänkte ”nu kan det inte bli bättre än så här”.

Idag driver inte Windows marknaden på samma sätt som förr då en ny version möjliggjorde nya generationer av program och hårdvara. Konsumentmarknaden driver den tekniska utvecklingen och den stora innovationskraften har flyttat utanför den traditionella PC-världen. Men vi har kommit en lång väg sedan min gamla PC med Windows 1.0.

Publicera direkt på bloggen via email

Posted January 18, 2015 by ramberg
Categories: Uncategorized

Denna postning (ursäkta nysvenskan) kommer direkt från ett email. Ett synnerligen bekvämt sätt att publicera eftersom man är van är vräka ur sig email. Om detta är till nytta för omvärlden må diskuteras

Gräv runt i WordPress-menyerna så hittar du funktionen.

Intervju med Marc Andreessen

Posted January 18, 2015 by ramberg
Categories: Finans, IT

Internet-legendaren Marc Andreessen är numera en mycket framgångsrik investerare i Silicon Valley. Har har lyckats pricka in bl a Facebook, Skype, Airbnb and Twitter. I denna intervju i Financial Times (kan behövas registrering) ger han perspektiv på hur höga tidiga värderingar av bolag påverkar avkastningen.

“Microsoft went public in 1986, valued at $300m. It went to $300bn. Public shareholders got a thousand-time rise. When Google went public in 2004, it had about a $30bn valuation and went to about $300bn. Investors got about a 10-time rise. Facebook went public at about $100bn. It’s now $200bn, so public investors have had a two-time rise.”

 

Personaloptioner – ska vi vara pessimistiska nu?

Posted October 13, 2014 by ramberg
Categories: Finans, IT, Politik

Den optimism som denna bloggare kände tidigare i år har nu falnat betydligt. De senaste veckornas uppvisning från den politiska ledarskapet i SVMP bådar inte gott för entreprenörskap och företagande. Vi kan bara hoppas att miljöpartiets dåvarande initiativtagare och numera finansmarknadsminister Per Bolund inte låter frågan kvävas.