Archive for August 2007

Tony Blair reflekterar

August 12, 2007

I denna Economist-artikel skriver en nyavgången Blair om sina lärdomar efter 10 år i Downing Street.

Han skriver om statens förändrare roll, vikten av både hjälp och eget ansvar i de sociala systemen, men framförallt av vikten att stå upp för våra värderingar och inte ge efter för terrorism. Rekommenderas.

I samtal med brittiska bekanta förvånas jag över den oftast totalt nedgörande kritiken av Blair. Precis som Clinton är hans popularitet avsevärt större utomlands. Historien kommer nog att behandla honom bättre än samtiden.

 

Advertisements

Säsongens första blodstörtning – var fjärde krona från kassan…

August 10, 2007

Nu är det dags att överge sommarens liknöjdhet och återuppväcka vreden över tingens tillstånd. Följande passage i en Computer Sweden-artikel om Försäkringskassan fångade min blick.

Nästan alla siffror som rör Försäkringskassan är stora. 400 miljarder betalas ut varje år, mer än en miljard per dag. Så mycket som 25 procent av den privata konsumtionen i Sverige betalas med pengar från Försäkringskassans system.

Att antalet sjukdagar minskar är dock en god nyhet. Om jag finns rätt så har de minskat från ca 90 miljoner dagar för några år sedan till 55 miljoner dagar. Stora siffror och skrämmande proportioner.