Archive for October 2007

Ylva Thörn yrar till det

October 28, 2007

Kommunals ordförande Ylva Thörn är, även för den politiska debatten, mer än sedvanligt ohederlig när hon i DN Debatt spelar ut “kvinnokortet” in sin iver att begabba regeringen politik.

Så här skriver Thörn:

· Förmögenhetsskatten avskaffas. Det ger männen över två miljarder mer än kvinnorna får.

· Fastighetsskatten sänks kraftigt för de dyraste villorna. Förslagets helhet är minst sagt komplicerad, men eftersom männen äger fler och dyrare fastigheter kan de även på denna punkt bli de stora vinnarna.

· Den sänkta inkomstskatten är större vid högre inkomst. Män tjänar betydligt mer än kvinnor och därför kommer män att få klart större sänkningar av inkomstskatten än kvinnor

Thörn antar att karlarna super upp pengarna och att ingenting i skattesänkningarna går till att stärka familjernas ekonomi.

Mer Thörnska tossigheter:

Regeringen har dessutom infört avdrag för hushållsnära tjänster. Det är ett avdrag som främst kommer att utnyttjas av högavlönade, det vill säga oftast män, för att lågavlönade kvinnor ska ge dem service i deras hem.

Tror du att högavlönade män städar hemma och att det är just dessa som kommer att avlastas? Tänk igen!

Advertisements

Socialdemokratiska Sjuskrivarpartiet

October 17, 2007

Efter att förstrött ha lyssnat på dagens partiledardebatt slog mig följande tanke.

För talade SAP alltid om värnare av “arbetare”, sedan allt mer om “löntagare”. Den strategin har burit frukt i många decennier.

Det var länge sedan jag hörde Sahlin & Co tala om dessa grupper. Nu är det “sjuka och arbetslösa” som är i fokus. Tänker man verkligen låta moderaterna sno “arbetarna och löntagarna”.

Korkat av krönikör Gröning

October 13, 2007

Lotta Gröning yrar till det ordentligt när hon ska förkunna sig glädje över Al Gores Nobel-pris.

“Norge är bättre på att dela ut Nobelpriset än vad vi är i Sverige. Den svenska Nobelkommittén känns hopplöst gammal. De prisar gårdagens uppfinnare aldrig framtidens. När pristagarna tillkännages konstaterar jag – ja, de har varit duktiga!

Al Gore är nydanande – hans arbete är inte avslutat utan knappt påbörjat”

Kan man uttrycka sitt förakt för långsiktigt hårt arbete inom vetenskap och på ett mer tydligt sätt? Det som känns bra i den politiska magen är spännande och nydanande. Trägen forskning under decennier med banbrytande upptäcker till mänsklighetens fromma – det är gårdagens uppfinningar.

Al Gore och övriga Nobel-pristagare förtjänar mer insiktsfulla kommentarer än krönikör Grönings.

 

Erbarmliga frågor om ersättningsnivåer

October 12, 2007

I veckans nummer av Fokus skriver kolumnisten Katrine Kielos följande:

Bill Clinton föreläste i veckan i Göteborg och förklarade ytterst pedagogiskt hur en aktiv politik med satsningar på utbildning och forskning för att ständigt skapa fler och mer kvalificerade jobb är vägen för en liten och öppen ekonomi att klara globaliseringen. Man kan alltid hoppas att Anders E Borg lyssnade eftersom han och regeringen vill gå motsatt väg och tror att jobb skapas genom sänkta ersättningsnivåer.

Två reflexioner:

  1. Är sänkta ersättningsnivåer ett slag emot utbildning och forskning?
  2. Jag retar mig på den ständigt återkommande goddag -yxskaft-frågan huruvida sänkta ersättningsnivåer skapar fler jobb. Men när jag tänker efter har jag inte hört någon ur alliansen bemöta påståendet direkt utan alltid glida undan. Denna förklaring kan kopieras och fritt utnyttjas:
    Sänkta ersättningsnivåer ökar trycket på mottagarna, sparar pengar i statsbudgeten och ökar legitimiteten för systemen.

Sedan kan man diskutera om trycket blir rimligt, besparingarna märkbara och hur folk uppfattar kraven på rättvisa och kontroll.

 

Expressen yrar om marknadsföring

October 11, 2007

Så här brukar det låta i media, denna gång i Expressen/Dina Pengar.

“Företagen pumpar in allt mer pengar i reklam. Allt för att vi ska upptäcka att vi inte kan vara utan de varor och tjänster företagen levererar. Men inget är som bekant gratis. De miljarder reklamen kostar hamnar så småningom på prislapparna för produkterna som konsumenten köper.”

För det första: Vi vill att företag utvecklas och att jobb skapas – men vi vill inte att företagen ska marknadsföra sig.

För det andra: Kostnader för marknadsföring och prislapp på produkten är inte nödvändigtvis korrelerad. Priset sätts beroende på efterfrågan och konkurrens. Marknadsbudgeten är en av ett företags många kostnadsposter och varierar mellan branscher och företag. Ett företag kan resonera på följande sätt: “Vi kan avsätta 5 % av intäkterna till marknadsföring. Vi kanske skulle behöva 10 % men vi har inte råd.”

Vilken ohyring!

October 11, 2007

SvDs ledarsida beklagar sig med rätta över att moderaterna ger upp, innan man ens har börjat, att försöka reformera dagens genomruttna hyresmarknad.

En deprimerande blandning av opportunism och maktspråk. Vad annat kan man säga om Lars Lindblads (m) kärleksförklaring till hyresregleringen?

Min gissning: Det vore “good policy but bad politics”. Det vill säga: förvisso nödvändigt men pedagogiskt och därmed politiskt omöjligt. Frågan har en obegränsad skrämselfaktor.

Svartmäklare, räds ej ni lilla hop.

Värnskatten: Expressen formulerar fel frågor

October 7, 2007

Expressen skriver om att Borg inte prioriterar borttagandet av värnskatten. Detta kan man ju diskutera. Och Expressen söker menighetens uppfattning i frågan. Då lyckas man med följande fantastiska frågeformulering:

Tycker du att värnskatten ska avskaffas?

  1. Ja, det ska löna sig att jobba.
  2. Nej, höginkomsttagarna ska betala lite mer.

Jag tror att överväldigande majoritet av svenskarna vill svara ja på båda frågorna. “Klart det ska löna sig att jobba, men det är väl inte fel om höginkomsttagarna betalar lite mer”.

Den intressanta frågan är: vad är “lite mer”?

Detta är vad debatten borde handla om.

I skrivande stund leder “höginkomsttagarna ska betala mer… ” med 54%.