Archive for January 2008

Certifikat för korrekta åsikter

January 26, 2008

Vänsterpartiet vill göra Söder till den toleranta stadsdelen skriver Svd.

“I torsdags kväll, på sitt sista möte efter nio år i Södermalms stadsdelsförening, ville vänsterpartisten Åsa Hagelstedt lägga ett angeläget förslag: Låt det redan relativt öppna Söder ta ett steg till, med certifiering av både privata och offentliga inrättningar där personalen genom utbildning lärt sig mer om människors sexuella och andra olikheter.”

“Ska de som inte har märket ses som intoleranta?

– Det får bli deras tolkning. Jag vill peka ut dem som är bra, säger Åsa Hagelstedt”

“Sören Juvas är ordförande i RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Han samarbetar gärna med kommunen om utbildning i acceptans.”

Kommunal utbildning och certifiering av “acceptans”? Det accepterar jag inte!

Advertisements

LO: Inga donationer tack! – vi sköter åsiktsbildningen

January 21, 2008

Uppdaterad:

Ekonominyheterna.se spekulerar i att den avskaffade förmögenhetsskatten ska leda till fler donationer till forskning och välgörenhetsorganisationer.

Förra veckan meddelade industrimannen Carl Bennet att han under fyra år investerar totalt åtta miljoner kronor i två nya miljöprofessurer i Göteborg.”

På Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt presenterar LO-ekonomerna Dan Anderson och Monika Arvidsson en helt annan syn på donationer till forskning och utbildning. Måltavlan är föreslagna skattereduktioner för gåvor, men aversionen mot själva fenomenet donationer går inte att ta miste på (om det inte rör sig om donationer från fack till parti vill säga)

“Dagens system innebär att det finns en demokratisk grund för beslut om statliga anslag till olika områden. Att hamna i ett läge där enskilda aktörers välvilja och finansiella förmåga avgör utveckling av välfärd och forskning är inte önskvärt”

Fråga: Är enskilda politiker som beslutar om skattepengar till forskning helt immuna mot att gynna eller missgynna forskning inom politiskt känsliga områden?

“Om en individ är mer produktiv och betalar lagenlig skatt på sina inkomster och använder sin inkomst för en stor lägenhet eller dyr konst på väggarna så är det en privatsak.

Men det blir en sak för oss alla om rikedomen används för att påverka politiken, kulturen och åsiktsbildningen och till att göra ingrepp i naturen.” Risken är överhängande för politiskt misshagliga slutsatser (OK, den sista lade jag till)

LO:s åsikt är alltså: köp lustjakter och konst, men ge inget tillbaka till samhället. Er välvilja administrerar vi genom skatten.

“Om avdrag får göras för gåvor till exempelvis ekonomiska forskningsinstitut, så innebär det helt enkelt en lobbyrabatt”

Är då skatteavdrag för fackföreningsavgifter en “lobbyrabatt”?

  

Checklista för folkomröstning

January 18, 2008

Politikerbloggen skriver att Vänsterpartiet drar igång en kampanj för folkomröstning om EU-fördraget.

“V-ledaren Lars Ohly framhåller att det viktigaste inte är innehållet i det så kallade Lissabonfördraget — utan att eliten omyndigförklarar folket. Samtidigt vill Ohly inte att folket ska få tycka till i frågor som flyktingpolitiken eller homoäktenskap.”

Här är min enkla teori för att bedöma huruvida politiker vill ha folkomröstning eller inte:

  • Man vill ha folkomröstning i frågor man är säkra på att vinna.
  • Man vill inte ha omröstning i frågor man är säkra på att förlora.
  • Man kan ta till folkomröstningsvapnet när partiet är så splittrat i en fråga att man inte orkar ta en omröstning i riksdagen.

Citatet ovan styrker punkterna 1 och 2.

Klimatknaserierna når nya höjder

January 8, 2008

Karin Svensson Smith (mp) hoppar av trafikutskottets resa till USA i protest, skriver tv4nyheterna.se och Politikerbloggen:

Miljöpartiets kansli har med hjälp av underlag från riksdagens utredningstjänst räknat ut hur stora utsläppen av koldioxid var för de resor riksdagens utskott gjorde utanför Europa under förra mandatperioden. Totalt innebar resorna utsläpp på drygt 1,8 miljoner kilo koldioxid.

– Vi måste dra ner på flygande rejält, säger Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för miljöpartiet och tidigare ledamot av klimatberedningen, till TV4Nyheterna.

En stilla undran: Är 1,8 miljoner kg koldioxid extra utsläpp orsakat av strävsamma utskottsledamöters resande? Har man åkt privatjet? Eller är de folkvalda måhända så fetlagda att deras blotta tyngd ökat bränsleförbrukningen på de reguljära flyglinjerna?

Hur många tusen jobb vill Svensson-Smith & Co ha bort inom transport- och turistnäringarna?