Archive for February 2008

Greider frikänner Castro

February 20, 2008

Dalademokratens chefredaktör Göran Greider tror att Castro frikänns av historien:

Kommer historien att frikänna honom? Jag tror det. Inte för att han var en stor demokrat, utan därför att han utmanade världens mäktigaste imperialistiska militärapparat – och vann.

Det är oklart om det kubanska folket känner sig som vinnare.

Advertisements

Undringar till Östros

February 4, 2008

Östros vill återinföra förmögenhetsskatten, men den ska vara modern, skriver DI och Ekonominyheterna.se.

Vi kommer att titta på fastighetsskatten och förmögenhetskatten för att se till att de med högst inkomster är med och bidrar”, sa han

Fråga 1: Om man betalar 55% av inkomsten från ca 26 000, räknas det inte som att “bidra”?

“Vi vill inte ha högre skatter än nödvändigt för låg- och medelinkomsttagare”, förklarade han och konstaterade att verkligheten förändras och att socialdemokraterna inte kan förhålla sig till hur det såg ut före valet 2006

Fråga 2: Kan man då dra slutsatsen att Östros vill ha högre skatter än nödvändigt för “höginkomsttagare”?