Archive for January 2009

Liten kan konkurrera med stor

January 28, 2009

Så här skriver Computer Sweden:

Trots bankkris blir småbankerna i Sverige fler. Nu börjar it-leverantörerna erbjuda hela banktjänster i molnet. Aldrig har det varit så lätt att starta en bank.

En av “Internet-teknikernas” stora förtjänster är att stora och små får tillgång till samma teknik. Detta gör det lättare för små företag att starta, konkurrera och växa. Minns ni diskussionerna för något år sedan om att de svenska bankerna för små för att konkurrera och borde gå samman i större konstellationer. Vi kan ju konstatera att storlek inte varit en framgångsfaktor under det senaste halvåret. Plöj inte ner för många miljarder i det som är gammalt, tungt och dyrt.

 

Advertisements