Archive for February 2009

Små tekniska tips

February 19, 2009

Räcker inte signalerna i din WiFi-manick? Är avståndet för lång för din radiostyrda bilnyckel? (Svar: använd huvudet). Har du tappat telefonen i toan? Det finns hopp

Denna artikel i New York Times räddar situationen

 

Advertisements

Hur får man ihop alla dessa 787 miljarder dollar?

February 14, 2009

Nu har både Representanthuset och Senaten godkänt det enorma “stimulandspaketet” på ofattbara 787 miljarder dollar. Detta skall läggas till ett redan idag monstruöst budgetunderskott på federal nivå samt eländiga finanser i många delstater. Wall Street Journal publicerar en förteckning över spenderandet. En lång lista som innehåller bl. a. dryga fyrtio skattesänkningar och några dussin direkta bidrag.

Man kan känna sympati för utgiftsposter som:

Outdoors    Priority road, bridge and trail repairs    – $180

Energy        Modernization of the electric grid    – $4,400

Och man kan undra vad dylika poster har i ett “nödpaket” att göra:

Science        Extra money for National Oceanic and Atmospheric Administration facilities and research – $230

Justice        Grants for violence against women prevention and prosecution programs – $225

Arts        Grants to fund arts projects in non-profit sector – $50

Det verkar som om man fallit för frestelsen att “fix everything that is wrong in America”. Och det behövs – men “first things first, please”.

 

Gud hjälpe Amerikas pungslagna stater.