Hur får man ihop alla dessa 787 miljarder dollar?

Nu har både Representanthuset och Senaten godkänt det enorma “stimulandspaketet” på ofattbara 787 miljarder dollar. Detta skall läggas till ett redan idag monstruöst budgetunderskott på federal nivå samt eländiga finanser i många delstater. Wall Street Journal publicerar en förteckning över spenderandet. En lång lista som innehåller bl. a. dryga fyrtio skattesänkningar och några dussin direkta bidrag.

Man kan känna sympati för utgiftsposter som:

Outdoors    Priority road, bridge and trail repairs    – $180

Energy        Modernization of the electric grid    – $4,400

Och man kan undra vad dylika poster har i ett “nödpaket” att göra:

Science        Extra money for National Oceanic and Atmospheric Administration facilities and research – $230

Justice        Grants for violence against women prevention and prosecution programs – $225

Arts        Grants to fund arts projects in non-profit sector – $50

Det verkar som om man fallit för frestelsen att “fix everything that is wrong in America”. Och det behövs – men “first things first, please”.

 

Gud hjälpe Amerikas pungslagna stater.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: