Archive for March 2014

Personaloptioner – kan vi vara optimistiska nu?

March 7, 2014

Så här skriver finansminister Borg och näringsminister Lööf på http://www.regeringen.se/sb/d/18433/a/235649

I dag är det svårt för entreprenörer i tidiga stadier att attrahera nödvändig kompetens inom exempelvis ledning och utveckling. I många andra länder löser man detta problem genom olika incitamentsprogram där personer med nyckelkompetens får optioner, det vill säga rätt att köpa aktier i företaget för ett i förhand bestämt pris. På så sätt skapas drivkrafter för experter och andra nyckelpersoner att verka i unga och lovande företag.

Lyssna på alla goda krafter, undvik frestelsen att detaljstyra och vik inte för politiskt obekväma beslut: Läs här med andra ord, med tonvikt på detta:

  • Staten ska inte ha åsikter om vilka branscher som ska “stödjas” genom att ägarna delar med sig till de anställda under vettiga skatteregler. Reglerna ska gälla oavsett bransch.
  • Begräsningar i företagsstorlek, ålder, omsättning eller någon obskyr EU-klassning av företagens innovationsbenägenhet ska bort.
  • Taket för optionsprogrammet ska sättas av ägarna eftersom det är deras ägande som späds ut.
Advertisements