Archive for May 2014

Är detta den vansinnigaste skatteregeln?

May 12, 2014

När entreprenörer säljer sitt fåmansbolag, kan de hamna i en besvärlig skattesituation som gör att de sätter upp ett så kallat femårsbolag där man inte är aktiv utan bara förvaltar tillgångarna.

 

Så här svarar en skatterådgivare på frågan om vad man kan göra i ett sådant bolag utan att ställa till det skattemässigt:

Jag får ofta frågan om hur aktiv man som ägare kan vara, i ett femårsbolag. Det enkla svaret är: Så lite som möjligt!

En vanlig lösning för den som säljer sitt fåmansföretag, eller på annat sätt upphör med sin verksamhet, är att skapa ett femårsbolag. Det betyder att ägaren själv slutar att vara aktiv i företaget och sedan bara använder ett aktiebolag för att förvalta det företagskapital som upparbetats.

 

“Så lite som möjligt”. Det är ett tämligen dåligt sätt använda pengar och entreprenörsskaparkraft. En extern investerare som inte är “smittad” (av entreprenörskapet får man förmoda) behöver inte bekymra sig utan skattar kapital som vanligt. Det finns visserligen goda möjligheter att skapa ett skattemässigt fördelaktigt “utrymme” för utdelningar och kapitalinkomst, men när väl denna konstruktion trätt i effekt är det ett rent resursslöseri.

 

 

 

 

Advertisements